A vezetés Taója és a változás menedzsment

A létezés minősége

A Taó vezetési módszerek többet jelentenek viselkedésformáknál, hatásuk az élet minden területére kihat. Ahhoz, hogy egy vezető képes legyen a puszta jelenlétével előmozdítani összetett problémák megoldását, nyitottnak kell lennie mindenre.

CÉLOK

Sikeres stratégiatervezés nehéz időkben
Egy nap alatt.

Váratlan helyzetek kezelése
Kitűzött célok elérése egy állandóan változó kiszámíthatatlan világban.

Változás menedzsment – új utak keresése
Minden nap megújulást hoz, mely új megközelítést és képességeket igényel a problémák megoldásához.

Az improvizáció művészete
A vezetők azok, akik leginkább rá vannak utalva improvizációs képességükre.

Megoldások lépésről lépésre való felépítése
Az üzleti világ megköveteli a gyors reakciókat. A kurzus megtanít, hogy váratlan helyzetekben is lépésről lépésre járjunk a kreatív úton.

A saját kreativitásunkhoz vezető út
Önmagunk megismerése egyénként, és mint különböző szervezeti struktúrák része (én, csapat, vállalkozás). A megújuláshoz vezető saját út felfedezése.

Pantha Rhei
Nem létezik állandóság, csak a változás állandó. Az állandóság érzéki csalódás. Minden állandó mozgásban van. Ez a mozgás, változás konstans és soha véget nem érő az egész világon. Soha nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba. Az élő és élettelen dolgok egyaránt szüntelen változásban vannak, amit valóságként látunk, már nem ugyanaz a dolog mire megérintjük. Akkor viszont mi a valóság?

„Alattunk a szüntelen örvénylő világ,
Káprázat csupán, múló délibáb.”

Manapság nehéz időket élünk. Kiszámíthatatlanná és veszélyesé vált körülöttünk a világ. Múltunkat ismerjük. Létezésünk minden egyes pillanatában ismeretlen területekre tévedünk. Másrészt ez a bizonytalanság tesz minket szabaddá, ez teszi lehetővé, hogy alkossunk. E nélkül az egész élet csak emlékeink szüntelen újraélését jelentené. Ha nem lépünk be az ismeretlenbe, múltunk foglyaivá válunk és hátralévő időnket csak a múlt foszlányaiból tudjuk felépíteni.

Milyennek kell lennie egy magabiztos és elismert vezetőnek ezekben a zavaros időkben? Mit kell tennie a folytonos változások közepette? Hogy kell viszonyulnia saját képességeihez? Hogyan tudja kihozni magából legjobb tulajdonságait? A Változások Könyve az élet sodrásával összhangban segít az önmegvalósításban, nem csupán egy rendezett, kiegyensúlyozott és békés állapotot mutat be, hanem azt az utat, amivel ez elérhető a való világban. Több mint 5000 éves összefüggéseiben jól szervezett Taoista tudás és gyakorlat, mely a mindennapi életben jó fogódzót jelent a változó világban, kihívásainak sikeres megoldásában.

A workshop koncepciója
A Taó válasz a „hogy”-ra. Arra, ahogy történnek a dolgok, ahogy működnek. Aki érti a Taót érti a világ működését.
A Taó szerint a legnagyobb vezetők ismeretlenek beosztottaik számára. Ha a vezető a Taóval összhangban szervezi az eseményeket, az beosztottak abban a hiszemben végzik el munkájukat, hogy az teljes mértékben az ő erőfeszítésük gyümölcse. Éppen ezért mindenki elégedett. A következő legjobb lehetőség a szeretett vezető, sokkal jobb annál, mint akitől félnek. A legrosszabb az, ha a vezetőt gyűlölik és megvetik.

A WORKSHOP TÉMÁI

Vezetői készségek más megvilágításban: tudatosság, tehetség, gyakorlatiasság.
Kezdés, bemelegítés, célok megfogalmazása, a változáshoz való viszonyunk megvitatása. Azoké a változásoké, amik eddig értek és azoké, amiket meg szeretnénk élni. Mik a változással kapcsolatos jelenlegi tapasztalataink és ezeket milyen irányba szeretnénk megváltoztatni.

A nyugati és keleti gondolkodásmód
A két kultúrkör közti legfontosabb különbségek. A változásról alkotott felfogás a nyugati és a keleti kultúrában. A változások megélése, a hozzájuk fűződő viszony, a velük való együttélés, megfigyelésük és a hozzájuk való viszonyulásban lévő különbségek. A nehézségekhez való hozzáállás és leküzdésükre kínált megoldások.

A kísértés
Számos alkalommal előfordul, hogy nagyratörő terveink áldozatul esnek pillanatnyi vágyainknak, rossz beidegződéseinknek. Melyek az időnek azok a vetületei, amik befolyásolnak minket stratégia és mindennapos döntéseinkben. A múlt, jelen és jövő így vagy úgy de öntudatlanul is befolyásol minket. A sikeres vezetés kulcsa egy sokak által mellőzött kérdésben rejtőzik: abban, ahogy múltunkhoz, jelenünkhöz és jövőnkhöz viszonyulunk. Arra bíztatjuk, hogy szemléletváltásával tegye meg az első lépést a létezés minőségének jobbá tételéhez vezető úton.

A Taó vezetés útja
Egy vezető személyisége lehet önimádó, karizmatikus vagy hiteles. A hiteles vezető abból a nézőpontból indul ki, hogy csak akkor képes másokat vezetni, ha saját magát tökéletesen tudja irányítani. Belső feszültség helyett kiteljesedés, az ott valahol helyett az itt bent, saját erősségedre játszás helyett játékod erősítése, célok hajszolása helyett a jövő vonzása. Az ego alapú hozzáállás helyett a határtalan egészként való lét. Az én központú gondolkodás felcserélése egy a személyiséget és a vezetést hitelessé tevő gondolkodásmóddal. Hogyan lehetséges ez a változás? Maradj a minden napos túlélés stratégájánál vagy valósíts egy álmot.

Fedezd fel saját személyes utad a változáshoz
Hogyan tudjuk teljes figyelmünket a jelenre összpontosítani? Hogyan befolyásolja a spontán viselkedés improvizációs képességünket? Mit teszünk legbelül? Mi az a belső gondolkodási mechanizmus? Válsághelyzet idején a vezetésnek a jelenben kell helyt állnia. A vezetés alapköve a tisztesség.

Erő a változáshoz
A vezetők megismerik szerepük eszköztárát, megtanulják mi hasznos, mi az, ami eltereli figyelmüket a fontos dolgokról és mi az amit kívánatos lenne jelenlegi helyzetüket és céljaikat figyelembe véve elsajátítaniuk. Megfigyelhetik érzelmeiket melyek tudat alatt befolyásolják reakcióikat. A trénig stimulálja a vezetőket, hogy szabadjára engedjék meglévő készségeiket és kihasználják a személyiségükben rejlő lehetőségeket, melyből erőt meríthetnek a változáshoz. A tréning végén kidolgoznak egy akció-tervet, mely újonnan szerzett tapasztalataik kiteljesedését szolgálja.

Várható eredmények
A vezetők állandó nyomás alatt dolgoznak ahol állandó elvárás az egyre jobb teljesítmény. A Taó vezetési módszerek túlmegy a „mit?” és „miért?” kérdéskörén és megmutatja a „hogyan?”-t, szemlélteti, hogy a nehézségektől a megoldásig vezető út épp annyira személyes, mint üzleti siker. A vezetők, akik hajlandóak a változásra megnyílnak saját maguk előtt. Amennyire hasznosak, épp annyira inspirálóak a tao vezetési módszerek, melyek nélkülözhetetlen eszközt jelentenek napjaink vezetőinek.
A tréning kiegyensúlyozottá teszi a vezetőket. Segít mozgósítani rejtett erőtartalékaikat, mely személyes fejlődésük jobb megértését szolgálja.

A programon résztvevők:
• elsajátítják a kínai gondolkodást és vezetést
• tudatosan irányítják a változás menetét
• időbeosztásukat átszervezik
• visszajelzést kapnak egyéni viselkedésükről és a vezetői stílusukról
• megértik a kialakuló rezisztencia okát a mindennapi helyzetekben és képesek lesznek uralni

MÓDSZEREK

Input: “Tao The Ching”, Linji, előadások, párbeszéd, könyv, film
Development: vezetői szerepek elemzése, drámai és szimulált helyzetek, esettanulmány, és szuperízió
Workshop: moderáció, csoportmunka

PROGRAM ÁRA:
Felnőtt:357,- Euro
Diák: 204,- Euro
Cégeknek: 530,- Euro

Az ár személyenként értendő és tartalmazza a programon való részvétel díját, a szállást egy éjszakára és a teljes ellátást ÁFA-val. Az idegenforgalmi adó külön fizetendő. (450,- Ft / éjszaka)

SZERVEZŐ
Budapest Training & Consulting Kft.
Coaching Excellence

Somoskői Soma CMC, PCA facilitator
Somoskői Soma több mint 20 éves üzleti munka tapasztalattal rendelkezik a HC Konzultációs és OD területein, a Vezetési és Értékelési központ & Fejlesztés szektorban, különböző konzultációs és tréning/csapatépítő program projektjeinek lebonyolításában vesz részt, mint Okleveles Vezetési Konzultáns, Egyén – Központú Facilitátor, Szerep – Központú Edző valamint Pszichológus és Pszichodráma specialista.

FOGLALÁS
e-mail: info@banfalvakolostor.hu telefon (+36) 99 505 895)

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.