Újabb építészeti elismerés

Örömmel adunk hírt róla, hogy a 2011 áprilisában kapott nemzetközi hátterű, országos műemlékvédelmi díj mellett a helyi civilek is elismeréssel jutalmazták a Sopronbánfalvi Kolostor rekonstrukcióját. Köszönjük a közösség megtisztelő figyelmét és az adományozott kitüntetést.

A Soproni Városszépítő Egyesület évente Dr. Winkler Oszkár emléktáblával jutalmazza az előző évben elkészült épületek közül azt, amelyet építészeti, városképi szempontból a legkiemelkedőbbnek ítél.

A kitüntetés elhelyezésére minden évben Sopron városvédő szentjének napján, szeptember 29-én kerül sor.

Soproni Városszépítő Egyesület

Az 1869-ben alapított Egyesület – a maga nemében Magyarországon az első – folyton változó körülmények között, de eredeti célkitűzéseinek kíván eleget tenni: Sopron város szépítése, a város szeretetének ápolása, a városfejlesztő erők összefogása, a tenni akarók és tudók számára lehetőségek biztosítása.

Ezen célok megvalósításához összefogja tehát a város igényes megjelenését szorgalmazó soproniakat mind az épített, mind a természetes környezet vonatkozásában.

Az igényes, a környezet szépítésében kitűnő, új vagy felújított épületek kitüntetésére adományozott elismerés egyben a kiváló Ybl-díjas soproni építészmérnök, Winkler Oszkár emlékét is őrzi.

A 2010-es Winkler Emléktábla

A bejegyzés a Soproni Városszépítő Egyesület honlapján publikált információk felhasználásával készült.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.