Csernus Tibor: Eleven természet – kiállítás

Megnyitó: 2016. július 6. 18 óra

2014-ben “Irodalmi látomások” címmel már láthatott a kedves közönség egy válogatást a Párizsban élt magyar festő könyvillusztrációból a Kolostor Galériáján. Ezúttal a Csernus hagyatékot kezelő KOGART, Eleven természet címmel állít ki egy csokorral, a művész képeiből.
A zenével, frissítőkkel kísért megnyitóra nagy örömmel invitáljuk Önöket.

Csernus Tibor a 20. századi magyar festészet egyik legfontosabb alakja, munkássága iskolateremtő, festői látásmódja pedig a mai napig tetten érhető a kortárs festészeti tradícióban. Művészetét az 1950-es években a realizmus jellemezte, melyet 1957-es párizsi útja után – Hantai, Ernst, és Mathieu munkásságát megismerve – egy automatikusabb, szürrealizmusba hajló szemléletmód vált fel, melyet a magyar művészettörténet mágikus realizmusnak is nevez. Alkotásainak kiindulópontja továbbra is a természet, de Csernus „kaparásos”, 1960-as években született festményein már elrugaszkodik a teljes mértékben naturalisztikus ábrázolásmódtól. A képek – részleteikben vagy egészében – roncsolódnak, torzulnak, amorffá válnak.
Csernus Tibor rendkívül biztos kezű festészetén jól nyomon követhető az eredeti, természetelvű motívum szándékolt átalakítása, absztrahálása, egy sokkal személyesebb világ festői interpretációjaként. Késeinek is mondható, az 1990-es években született látványfestészeti, könnyű vázlatai már az 1970-es évektől rá jellemző hipperrealista szemléletről tanúskodnak. Még ezek a vázlatnak, tanulmánynak szánt festmények is a monumentalitás érzetét keltik, szokatlanul befejezettek és expresszívek. Csernus Tibor festményei és tanulmányai egy bonyolult rendszert képeznek, ahol ötlet, vázlat, és kész alkotás között átjárhatóság van: kiemelve a motívum jelentőségét, valamint az alkotások momentum szerűségét, jelenidejűségét.

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.