Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapon történő önkéntes adatküldés esetén hozzájárul ahhoz, hogy a Társaságunk, a Eszterháza Kulturális, Kutató és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: az Adatkezelő) az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak és az alábbi feltételeknek megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Atv.) rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezen minőségét, amíg kapcsolata Önnel, mint érintettel helyreállítható.

A személyes adatok feldolgozását és nyilvántartását az Adatkezelő végzi.

Az adatkezelés célja az Önnel, mint az Adatkezelő ügyfelével történő kapcsolattartás és az Adatkezelőhöz kapcsolódó programokról, hírekről, szolgáltatásokról, kedvezményekről és egyéb lehetőségekről szóló folyamatos tájékoztatás biztosítása.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat ezen túlmenően harmadik személy részére nem adja át, kizárólag a törvény által előírt esetekben hozza más személyek tudomására, és védi attól, hogy azok illetéktelen kezekbe kerüljenek.

Az Adatkezelő az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ezek nyilvántartásból történő törlését. Amennyiben Ön az adatkezelést nem tartja bármely oknál fogva megfelelőnek, ez ellen az adatkezelőnél tiltakozhat, illetve bírósághoz fordulhat.

Minden egyéb, itt nem szabályozott adatkezeléssel és adatvédelemmel összefüggő kérdésben az Atv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Comments are closed.