Pálos Kiállítás

Az épület ma is őrzi az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend emlékét. Az épület felújítását követően 2010 novemberétől állandó kiállítás mutatja be a pálosok történetét. A tárlat a ma ismét működő Magyar Pálos Rend jóvoltából jöhetett létre. A kiállításon többek között megtekintheti a częstochowai Szűz Mária kegykép másolatát a Magyar Pálos Rend pécsi központjából, és a fal másik oldalán, a templom szentélyében megcsodálhatja a kép középkori változatát. Ízelítő a pálosok történetéből:

A pálosok története

249

Remete Szent Pál a Decius-féle keresztényüldözés során az egyiptomi pusztába menekül, és remeteéletbe kezd.

341

Remete Szent Pál halála.

356

Remete Szent Antal halála.

1246

Boldog Özséb esztergomi kanonok lemond méltóságáról, javait szétosztja és a pilisi Hármas-barlangban remeteéletet kezd.

1250

Boldog Özséb egy látomás nyomán egyesíti a pilisi remetéket, és Klastrompusztán monostort épít. A monostor tagjai Szent Ágoston regulája szerint élnek.

1262

Boldog Özséb Aquinói Szent Tamás pártfogásában látogatást tesz IV. Orbán pápánál Rómában, hogy jóváhagyását kérje a rend megalapításához.

1270

Boldog Özséb halála.

1309

Gentilis pápai legátus Budán engedélyezi az elébe járuló remetéknek, hogy Szent Ágoston regulája szerint éljenek és saját rendi alkotmányt hozzanak létre. Ezzel Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae (Első Remete Szent Pál Rendje) néven létrejön a független pálos rend Budaszentlőrinc központtal.

1382

Nagy Lajos király támogatásával László opuliai herceg pálos kolostort alapít Częstochowa mellett a Jasna Górán (Fényes-hegy), amelyet 16 nosztrai (ma Márianosztra) pálos szerzetes népesít be.

1482

Sopron városa kolostort alapít a pálosok számára a mai Bánfalván. Pálos szerzetesek a rend 1786-os feloszlatásáig élnek a falai között.

1680–1780

A rend virágkora. A török hódítástól megmenekült kolostorokon kívül a pálos rend a városokban is megtelepszik. Ekkor épül fel egyik legjelentősebb rendházuk és templomuk Pesten. A pesti rendház könyvtára az akkori formálódó szellemi élet egyik központja.

1786

II. József feloszlatja a rendet.

1930-as évek

A pálos rend Pécsett, illetve a budapesti Sziklatemplomban és a mellette lévő kolostorban újrakezdi működését.

1950 után

A kommunista hatalom betiltja a rend működését.

1990 után

A pálosok újjáépítik rendi életüket. Pécsett, Budapesten a Sziklatemplomban, Márianosztrán a Börzsönyben és Pálosszentkúton, Kiskunfélegyháza mellett az Alföldön virágzik a rendi élet.