Kolostortörténet

Ismerje meg az 1482-ben alapított pálos kolostor történetének főbb eseményeit!

1482

A Bánfalva fölé magasodó sziklán korábban Szent Wolfgangnak szentelt kultuszhelyet pálos remeték veszik gondozásba, és Sopron városa ebben az évben kolostort alapít számukra. A 15. sz. végétől Szűz Mária tisztelete kerül előtérbe.

1532

A Bécs ellen vonuló török hadak miatt a szerzetesek több ízben elmenekülnek, majd az épületek nagy része 1532-ben el is pusztul.

1610 után

Megkezdik a kolostor újjáépítését, történeté- nek egyik legfontosabb időszaka zajlik ekkor. Ebben fontos szerepet játszott az ún. Fekete Madonna kép tisztelete. A kolostortemplom -ban őrzött Fekete Mária kép a középkorig visszanyúló Mária-kultusz egyik fontos emléke, ma is zarándoklat helyszíne.

1644

Rendi káptalant tartanak a kolostorban, az újkori épület ekkortájt (1642–43) készül el.

1668

Új refektóriummal és noviciátussal (szerzetesi főiskola) bővítik a kolostort.

1719

Elkészülnek a refektóriumban a pálos történetet bemutató freskók.

1891

Évszázados világi használat után újra szerzetesi közösség költözik az épület falai közé, a szigorú szabályok szerint élő sarutlan karmelita apácák zárdája lesz. Ez első megtelepedésük Magyarországon. A nővérek a kegyképet visszaviszik a kolostortemplomba, ma is itt látható.

1950

A karmelita kolostort a kommunista hatalom bezáratja, megyei szociális otthonként hasznosítják.

1990 után

A karmeliták visszakapják az épületet, de hamarosan úgy ítélik meg, hogy abban a rendi élet folytatására nincs lehetőségük.

2004

Kovács Gábor, a KOGART alapítója megvásárolja a kolostort a karmelitáktól.

2009–2010

Kovács Gábor érdekeltsége, a Nistema Kft. az EGT Finanszírozási Mechanizmus (norvég alap) részbeni támogatásával felújítja az épületet.

2010. november

A non-profit elvonulási, oktatási és meditációs központként működő épület megnyitja kapuit a látogatók előtt.

2010. november 16

Ünnepélyes megnyitó keretében átadták a teljesen korhűen felújított sopronbánfalvi egykori pálos-karmelita kolostort.

2010. december

Látogatható a kolostor és a pálos történeti kiállítás „Spiritualitás a 20. századi magyar művészetben” címmel időszakos KOGART-tárlat nyílt Csontváry, Vajda Lajos, Gulácsy Lajos, Tóth Menyhért, Kondor Béla, Szalay Lajos, Péreli Zsuzsa és Borsos Miklós spirituális témájú alkotásaiból.

2011 Január 13.

Kuszák Erzsébet soproni lakos a Sopronbánfalvi Kolostor igazgatójának, Karsai Gábornak átadta azokat a kegytárgyakat, könyveket és iratokat, amelyeket 1952-ben az utolsónak kiköltöző karmelita perjelnő, Lindenblatt Margit, Erzsébet anya hagyatékából megőrzött.

2011 Március

Megkezdődött a nemzetközi elvonulási központ „próbaüzeme”. A 18 egyágyas cella és 5 kétágyas szoba lassan-lassan megtelt élettel.

2011 Április

A húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan megtartották az első csoportos lelki elvonulási programokat a kolostorban.

2011 Április 18

A Műemléki Világnap alkalmából Budapesten tartott ünnepségen az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság a kolostor épületének felújítását/rekonstrukcióját ICOMOS-díjbanrészesítette. A Soproni Városszépítő Egyesület Winkler Oszkár Emlékdíjat adott át ünnepélyes keretek között a kolostornak.

2011 Június 30

Látogatható Péreli Zsuzsa Gobelinavatás kiállítása a KOGART szervezésében. Az új Axis Mundi című falikárpitot is leleplezték, melyben különös módon fonódik össze Péreli Zsuzsa művésznő, Kovács Gábor mecénás, Erzsébet Anya karmelita főnővér és Kuszák Péterné soproni lakos sorsa.

2011 Augusztus 12–27

I. Sopronbánfalvi Ökumenikus Vallási Fesztivál programjai betekintést nyújtottak a vallások sokszínű világába a zene, a művészet és számos különleges előadás segítségével. A fesztivál oldott, közösségi hangulatát a kölcsönös elfogadás és megértés szelleme hatotta át.

2011 Szeptember

Greg Dorey, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete Sopronbánfalvára látogatott abból az alkalomból, hogy a kolostor támogatásával Gólya Szilvia tájépítész és Bársony István építész is részt vett Károly walesi herceg Alapítványának nyári képzésén.

2011 Október 23

„Világvallások a társadalomtudományok tükrében” című tudományos konferencia Prof. Dr. Gaál Botond DSc, egyetemi tanár (DRHE), Dr. Entz Géza, főtanácsadó (NEFMI Kultúráért Felelős Államtitkárság), Szenkovics Dezső, főtitkár (Sapientia Erdélyi Magyar TE, Kolozsvár) részvételével.

2011 November 11

A világszerte népszerű TEDx-mozgalom ausztriai csoportja, a TEDxPannonia a kolostorban rendezte meg „Végtelen álmok” címet viselő 100 fős konferenciáját.

2011 November 21

Genfben bemutatkozott a kolostort működtető World Servers Foundation(WSF, Világszolgálók Alapítványa), amely Karsai Gábor filozófus, kolostorigazgató kezdeményezésére, Kovács Gábor üzletember támogatásával jött létre Genfben (www.worldserversfoundation.org).

2011 November 30

Elindult a Kolostor és a KOGART közös művészprogramja, amelynek keretében az első képzőművész, Bencsik János egy nagyszabású kiállítással összekötve néhány hétre a kolostor lakója lett.